Aan de Provinciale Utrechtse Munt waren verschillende werknemers verbonden. De belangrijkste persoon binnen de Munt was de muntmeester. Zijn werkzaamheden werden gecontroleerd door de essayeur en de waardijn. Het andere personeel aan de Munt bestond uit stempelsnijders, muntgezellen en niet-beëdigde werknemers zoals smelters, knechten en dagloners. Dit programma beschrijft de werkzaamheden van deze functionarissen en geeft een overzicht van personen die in Utrecht aan de provinciale Munt werkzaam waren.
Daarnaast is een korte historische schets gegeven van de provinciale muntslag, de huisvesting en de munttechniek.